دانلود شیریت

شیریت بهترین نرم افزار برای انتقال فایل ها می باشد و 1000 برابر سریع تر از انتقال فایل با بلوتوث!

دانلود شیریت

شیریت یکی از بهترین نرم افزار های انتقال فایل می باشد کع توسط کمپانی lenovo ارائه  شد.شیریت بهترین نرم افزار برای انتقال فایل ها می باشد و 1000 برابر سریع تر از انتقال فایل با بلوتوث!

دانلود با لینک مستقیم