تغییر سیستم تگ بلاگ

بدلیل اینکه سیستم قبلی باگی بود،تصمیم به طراحی سیستم جدید گرفتیم.

از سیستم جدید لذت ببرید!