اسکریپت وبلاگدهی

سیستم وبلاگدهی نسخه جدید جدید!

اسکریپت وبلاگدهی

سلام

۴ روزه بدون آبدیت گذشته ببخشید!

حالا برم سر اصل مطلب؛یکجا سیستم وبلاگدهی دیدم لگن لگن!

میداد ۵۵۰ تا ۸۵۰ رفتم دیدم بابا سیستم لگنه روی php 5 که ماله دهه ۹۰ !

بعد دیدم ای بابا نگو اینکه همون اسکریپت نور بلاگ و توس بلاگه که باهم ترکیب کردن!

گفتم وللش بریم یکی از هسته خودم بزنم!

تا بعد...