جایگزین سایت تگ بلاگ

سلام

فکر کنم تازه یک سال داره فعالیت میشه،خب چه میشه کرد دیگه مجبوریم!

علت کسب درامد!

این سایت و سایت تگ سایت و تکینا بزودی وبلاگدهی میشوند!

که چند روز اتی دیگه طرانی سیستمش به پایان میرسه!

برای اینکه دردسر مدیریتش کمتر بشه،براش سیستم نظارت خودکار هم طراحی میکنم.

خب فعلا بای!

اهر

اخرین لحظات.....