تگ سرویس

تغییر فعالیت تگ سرویس

وب سایت تگ سرویس پس از فعالیت ۴ ماهه بزرگ،در اوایل دی ماه ۱۴۰۰ از فعالیت بزرگ و شبانه روزی به فعالیت معمولی تغییر کرد!

همچنین پیرو این مطلب،پیج اینستاگرام تعطیل گردید!