اسکریپت وبلاگدهی تگ بلاگ

6 ماهه روش وقت گذاشتم!اما هنوزم باگ و مشکل داره اونم 3 فایلش!

خنده داره!

دیگه نمیدونم چیکار کنم،خسته شدم از باگاش!